1. Leert jouw tiener heel hard maar haalt hij of zij weinig voldoendes? 
  2. Is het huiswerk vaak niet af? 
  3. Vind jouw kind het irritant als jij hem/haar wilt overhoren? 
  4. Is er veel spanning in huis? 

Ik heb hier een goede oplossing voor!

Op school leren tieners vaak maar één of twee manieren waarop zij zich voor kunnen bereiden op een toets, bijvoorbeeld door het maken van een samenvatting. Dat kan voor sommigen goed werken, maar niet voor iedereen. Uit onderzoek blijkt dat als scholieren eigenaarschap hebben over hun eigen leerproces, zij meer gemotiveerd zijn om te leren.

Als het leren niet lukt, word je onzeker, je gaat slechter slapen, slechter presteren en de sfeer thuis wordt er niet beter op.. je tiener geeft het op ..

Wat als je er binnen een uur achter zou kunnen komen hoe jouw tiener het beste kan leren? 

Er zijn verschillende manieren van leren: met woorden, beweging, geluid of samen met iemand. Het kan ook zijn dat een combinatie van deze manieren prettig werkt. Thuis wordt vaak de manier van leren van de ouders doorgegeven aan hun kinderen. Veel ouders leren zelf met behulp van opschrijven en proberen deze manier van leren door te geven aan hun kinderen. Dat is natuurlijk heel goed bedoeld, maar wellicht leert jouw kind liever op een andere manier, bijvoorbeeld door het kijken naar educatieve video’s of het luisteren naar iemand die vertelt. Dit verschil in leervoorkeuren zorgt dan voor ruzie en onbegrip in huis en soms slaande deuren.. 

Ja, ik wil weten hoe mijn tiener het beste kan leren

Herkenbaar? 

Hier liep ik zelf ook tegenaan; ik wilde mijn zoon leren hoe hij het beste kan leren voor een toets namelijk door zittend aan zijn bureau een samenvatting te maken. Aangezien ik relatief lang kan stilzitten en werken, stoorde ik mij eraan dat hij zo beweeglijk was tijdens het leren of overhoren.

Wat we dankzij MILS (Meer Inzicht in Leerstrategieën), het programma waar ik mee werk nu weten, is dat hij zijn woorden het beste leert door te ijsberen door de kamer terwijl ik hem overhoor! Of door in een (stress)balletje te knijpen tijdens het studeren.

Nu ik weet dat hij deze manier van leren nodig heeft om zich goed voor te bereiden op een toets, hebben we er weer plezier in om samen te leren! Ook zorgt het voor betere resultaten en wederzijds begrip.

Blije tiener en een betere sfeer in huis

Uiteindelijk wil je als ouder in elk geval twee dingen: een blije tiener en rust in huis. Dit bereik je als jouw tiener effectief leert en het goed doet op school. Er blijft dan ook tijd over om samen leuke dingen te doen!

Als jouw tiener weet hoe hij of zij het liefste leert, wat de persoonlijke leervoorkeuren zijn, kan hij of zij zich optimaal voorbereiden en voldoendes halen.

Ja, ik wil een blije tiener

Online training "Makkelijk leren voor tieners"

Als ervaren remedial teacher bied ik professionele begeleiding op maat aan leerlingen met leer- of concentratieproblemen, ADHD, dyslexie, autisme of een combinatie hiervan. In de loop der jaren heb ik een unieke, persoonlijke visie op begeleiding ontwikkeld. Mijn aanpak kenmerkt zich door een combinatie van kennis van diverse leer- en gedragsproblemen, persoonlijke leervoorkeuren en lesmateriaal. Deze aanpak heeft al tot veel succeservaringen geleid. 

Het afgelopen jaar heb ik keihard gewerkt aan het maken van een online training. Waarom? Tijdens mijn jaren als docent Engels zag ik dat mijn leerlingen vaak op dezelfde manier moesten leren en dat sommigen hierin vastliepen. Na schooltijd ging ik vrijwillig met kleine groepjes aan de slag met andere manieren van leren. Ik merkte dat ik er heel goed in was om maatwerk te leveren en echt in te zoomen op het individu. 

Op deze wijze ontdekte ik mijn passie: tieners het inzicht te geven dat er verschillende manieren van leren zijn en dat het voor hun succes op school belangrijk is dat ze hiernaar op zoek gaan. Dit zorgde ervoor dat ze weer succeservaringen kregen, hun zelfvertrouwen weer terug kregen in het leren en voldoendes gingen halen. Al snel haalde ik de Master Special Educational Needs en ging aan de slag als remedial teacher. Mijn missie: zoveel mogelijk scholieren inzicht geven in hun meest efficiënte manier van leren. 

Vroeger bood ik verschillende manieren van leren aan en meestal was ik er dan wel een maand mee bezig om uit te vinden wat echt werkte voor deze leerling. Dankzij MILS, het programma waar ik nu mee werk, weet ik het binnen een uur

Al mijn opgedane kennis en ervaring van de afgelopen jaren heb ik in deze online training "Makkelijk leren voor tieners" gegoten.

Laatst kwam er weer een moeder bij mij. Haar dochter zat uren aan haar bureau te leren en haalde geen voldoendes. Dankzij MILS weten we nu dat zij echt met andere mensen samen moet leren om goede resultaten te halen. Als moeder wil je dat je tiener zich goed voelt en voldoendes haalt. 

De start van de training is een MILS-afname voor jouw tiener. Binnen een uur weten we dan hoe hij of zij het beste leert. Uit het MILS-programma komen 6 voorkeuren. Je kunt als ouder ook kiezen de MILS-afname te doen omdat uit mijn praktijk blijkt dat inzicht in elkaars leervoorkeuren zorgt voor meer begrip, meer rust in huis en betere resultaten!

Tijdens het doorlopen van mijn online training werkt jouw tiener aan diverse onderwerpen. De training bestaat uit 6 modules: 

Module 1: Start van de training; MILS-afname en uitleg van de scores 

Module 2:  8 lessen over persoonlijke leerstrategieën gekoppeld aan MILS

Module 3: voorbereiden op het leren  

Module 4: concentreren en samenvatten 

Module 5: plannen en organiseren

Module 6: bewegen en leren.

Wil jij ook een tiener die goed in zijn of haar vel zit en voldoendes haalt op school? Plan nu een afspraak via Contact - Susiq

MILS is ontwikkeld door Bureau van Bodegom


>